Logo Rienk Joure
Rienk kantoor stoel swopper
Bellen
Rienk whatsapp
Rienk mailen
Rienk op Facebook
Rienk route

Ergonomie
Wat kunnen we voor je betekenen?
Heb jij last van lichamelijke klachten door hoe je zit tijdens het werken? Is het meubilair waar je achter zit niet optimaal? Met een goede instelling van de werkplek kun je deze klachten verhelpen of voorkomen.
 
Werkwijze
 
Tijdens een werkplekcheck adviseer ik jou over de goede werkhouding. Je krijgt uitleg over het juist instellen van je werkplek, maar ook praktische tips.
 
Daarnaast kijk ik naar je houding en de instellingen van de werkplek. Is de stoel bijvoorbeeld goed afgesteld? Hoe is de afstand tot het toetsenbord, scherm, verlichting, verwarming, enz.? Kleine ergonomische aanpassingen maken soms een wereld van verschil. Met de werkplekcheck kun je klachtenvrij werken.
 
Direct een werkplekcheck reserveren? Bel of whatsapp Rienk: 06 50 62 47 12 of mail naar inforienk.nl.
 
rienk ergonomie


Definitie
Ergonomie streeft naar het zodanig ontwerpen van gebruiksvoorwerpen, technische systemen en taken, dat de veiligheid, de gezondheid, het comfort en het doeltreffend functioneren van mensen worden bevorderd. Op ergonomienet.nl vertalen we deze wetenschappelijke definitie naar de praktijk. We concentreren ons voornamelijk op beeldschermergonomie, omdat in onze informatiemaatschappij veel mensen zittend achter een computer hun werkzaamheden verrichten.


Voorkom RSI
RSI (Repetitive Strain Injury) is een verzamelnaam van klachten als gevolg van herhalende bewegingen, aan hand, pols, arm of schouder. De aandoening uit zich in chronische pijn, stijfheid, tintelingen of een koud of doof gevoel. Een belangrijke risicogroep is die van beeldschermwerkers - deze staat momenteel in het middelpunt van de belangstelling in de media. Maar ook beroepsgroepen als kassapersoneel, musici, slagers, lopende band werkers, postbestellers en vele andere beroepsgroepen kunnen met RSI-klachten te maken krijgen. Laat u vrijblijvend voorlichten voor werkplek aanpassingen en ergonomische toebehoren. Wij staan graag voor u klaar.


Adviezen voor mensen met zittend werk
Zitten is geen natuurlijke houding voor de mens. Als u veel (achter de computer) zit op het werk, dan moet u aandacht besteden aan een verstandige werkwijze en werkplek-inrichting.

../ RSI


Wat is RSI ?
RSI (Repetitive Strain Injury): door lange tijd achter elkaar dezelfde bewegingen te maken of dezelfde houding aan te nemen, kunnen klachten en aandoeningen ontstaan.

Werken met een beeldscherm is 'repeterend werk'. Juist hierbij blijven schouders en rug steeds in dezelfde houding, terwijl alsmaar dezelfde 'repeterende bewegingen' worden gemaakt met de vingers, pols en ellebogen. Bovendien zit u steeds langer achter elkaar voor het beeldscherm: faxen, brieven posten, kopieren, het kan tegenwoordig allemaal vanaf de werkplek via de computer. Hierbij loopt u dus het risico op RSI. Juist regelmatig bewegen tijdens het werk kan klachten voorkomen.

Ernstige RSI-klachten kunnen leiden tot een stadium waarbij u uw armen, vingers of polsen helemaal niet meer kunt gebruiken zonder pijn te voelen. Neem dus bij beginnende klachten al maatregelen.


Wat zijn de klachten bij RSI ?
Fase1 / beginnende fase : Tintelende, gevoelige en vermoeide handen, polsen, armen, nek of schouders. De klachten treden op tijdens of vlak na het werk en verdwijnen vaak met normale avond- of weekendrust. De relatie met het werk wordt nog niet door iedereen gelegd. De klachten zijn meestal nog draaglijk. Houdt uw klachten niet voor u, ze gaan niet vanzelf over! Als u in dit stadium maatregelen neemt, verdwijnen de klachten volledig. Lees verderop welke maatregelen RSI voorkomen. Raadpleeg zonodig al in deze fase uw bedrijfsarts.

Fase2 / gevorderde fase : Er is geen relatie meer met bepaalde taken, de pijn treedt op bij van alles. Pijn kan variëren tussen licht tintelend gevoel of brandende pijn, soms is er sprake van krachtverlies. Nek, schouders, armen, polsen en handen zijn overgevoelig of juist gevoelloos. De vingers tintelen. Klachten verdwijnen niet meer door normale avond- of weekendrust. U wordt dringend aangeraden naar uw huisarts of bedrijfsarts te gaan.

Fase3 / blijvende fase : Aanhoudende pijn die niet meer verdwijnt. Werken is (bijna) niet meer mogelijk. Het oppakken van een kopje is al pijnlijk. U heeft nauwelijks kracht meer in uw armen en handen. Behandeling heeft nog maar weinig succes. Neem daarom meteen maatregelen in fase 1.

Bovenstaande fases geven de suggestie dat er een geleidelijk verloop is. Er bestaat echter gevaar dat u in zeer korte tijd in fase 3 belandt !!!

 
../ Geschiedenis


De geschiedenis van 'Ergonomie'
Ergonomie ontstond op het moment dat men bewust constateerde dat werk en techniek niet vanzelf op de mens worden afgestemd. Toen realiseerde men zich dat werk- en hulpmiddelen kundig en systematisch verbeterd moeten worden om vermoeidheid en ongelukken te verminderen en om de prestaties te verhogen.

Een belangrijke factor bij het ontstaan van het vakgebied ergonomie was de toenemende industrialisering. Enerzijds kwamen er door massa-produktie grote hoeveelheden van ieder produkt op de markt, en elk produkt moest door een grote verscheidenheid van gebruikers naar tevredenheid gebruikt kunnen worden. Hierdoor onstond er behoefte aan produktergonomie.

Aan de andere kant was er bij werken, bijvoorbeeld aan de lopende band, meer aandacht nodig voor de veiligheid en gezondheid van de werknemers, terwijl de werkgevers meer op efficiëntie gingen letten. Hierdoor ontstond er behoefte aan arbeidsergonomie.

Uit: Produktergonomie, ontwerpen voor gebruikers. Dirken, 1997. Utrecht: Lemma
 
 ../ Algemene richtlijnen en normen voor de administratieve werkplek


Hoogte instelling werkplek en werkoppervlak
Zorg voor een hoogte instelbaar werkvlak. Indien het werkvlak niet hoogte instelbaar is, maak dan gebruik van een voetensteun voor kortere werknemers. Voetensteunen moeten minimaal 45 cm breed en 35 cm diep zijn. De hoogte verstelling moet (voorzijde) minimaal tussen de 5 en 11 cm zijn terwijl de hellingshoek tussen de 5 en 15 graden dient te liggen. De werkbladoppervlakte van een beeldschermwerkplek dient bij een CRT scherm minimaal 2m2 te zijn en bij een flatscreen 1m2.


Organisatie van de werkplek
Plaats zaken die u continue gebruikt onder direct handbereik (primaire grijpruimte). D.w.z. dat u deze met een gebogen arm moet kunnen bereiken (30 cm). Zaken die u frequent gebruikt kunt u plaatsen op een afstand van 45 cm (min of meer gestrekte arm), zaken die u incidentele gebruikt kun u op maximaal 60 cm bij u vandaan plaatsen. Gebruik hiervoor bij voorkeur een 3e niveau (toolbar met organisatiemiddelen).


Kijkafstanden en kijkhoeken in relatie tot het beeldscherm

Houd genoeg afstand!
De kijkafstand en kijkhoek dienen optimaal te zijn. Als optimale kijkafstand tot de monitor wordt dan ook 50 tot 70 centimeter aangeraden.
Door de kijkafstand zo groot mogelijk te maken, wordt de spierspanning van de ogen minder.
Je kunt de optimale kijkhoek bereiken door uw beeldscherm op de juiste hoogte af te stellen. Zo voorkom je nekklachten door het teveel buigen van de nek.

Kijkhoek verticaal :
Zorg ervoor dat de eerste regel aan de bovenkant van het scherm in een horizontale lijn is met uw ogen.

Kijkhoek horizontaal :
Plaats het scherm recht (haaks) op de kijkrichting. Indien dit niet mogelijk is dan mag de hoek waaronder u het scherm (links of rechts van u) plaatst niet meer dan 15 graden bedragen.

 

Licht en verlichting op de administratieve werkplek
Een raam dient minimaal 1/20 van de oppervlakte van de werkruimte bedragen. Zorg bij verlichting (tussen de 350 en 450 lux gemeten op de werkplek) dat er geen hinderlijke spiegelingen en schaduwen ontstaan.

 


© 2024 Rienk - Techniek SkarWeb